Posts Tagged ‘ aogiri_natsu ’

Flat – Aogiri Natsu

Dec 16th, 2011 | By | Category: Completed

บทที่ 2 คลอดจนได้ *ปาดเหงื่อ* งวดหน้าอีกสองอาทิตย์ค่ะ ดูจากความก้าวหน้าตอนนี้ น่าจะเป็นเทพธิดาแอตแลนติส