Posts Tagged ‘ kamiya_yu ’

ย้อนเวลาหาอดีต&คามิยะ ยู

Oct 16th, 2008 | By | Category: Articles

ไหนๆ ก็มาถึงคามิยะ ยูแล้ว เราก็มาย้อนอดีตต่อกับซีรี่ส์นักล่าปิศาจดีกว่า อิๆ เมื่อก่อนชอบซีรี่ส์นี้มาก เพราะมันเป็นซีรี่ส์ปราบผีที่ดูจะแตกต่างกับเรื่องปราบผีเรื่องอื่นๆ ในยุคเดียวกัน คือไม่ค่อยเน้นผีแต่เน้นด้านอารมณ์มากกว่า วิธีปราบผีก็ใช้ดูลสุดหล่อเป็นคนจองจำไว้อีกอ่านแล้วสุดเพลิน ^_^