Posts Tagged ‘ kamata_yukimi ’

โจรกรรม(ยอด)รัก : Kamata Yukimi

Nov 21st, 2008 | By | Category: Completed

โจรกรรม(ยอด)รัก by Kamata Yukimi สนพ. – สยามสปอร์ตฯ ( เล่มเดียวจบ) เรื่องย่อ – จอมโจรคิลล่า มีหน้าฉากเป็น คิระ นางแบบสาวแสนสวยหุ่นอ้อนแอ้นในยามกลางวัน หากพอตกกลางคืนจะกลับมาเป็นจอมโจรหนุ่มตัวแสบ ตามล่าหาสมบัติประจำตระกูลคืน สแกน – Chapter 1 (4.2MB), Chapter 2 (14MB), Chapter 3 (14MB), Chapter 4 (16MB) เอื้อเฟื้อสแกนโดย – vee vee’, am_nuchi ให้คะแนนเรื่องนี้